Aktuelle Ausstellungen: – Galerie Harnell, Kerkrade, NL – Skulpturengarten Schloss Rolduc, Kerkrade, NL – Galerie Noack, Wassenberg – Schloss Zweibrüggen, „Mensch“ –