Aktuelle Ausstellungen: – Galerie Harnell, Kerkrade, NL – Skulpturengarten Schloss Rolduc, Kerkrade, NL – Galerie Noack, Wassenberg – Kulturwerk Aachen, „Positiv“ – Aachen, Planbar, „Off the Wall“